Klinik Lund - 23 28 63 84

Myoreflexterapi

Hvad er myorefleksterapi?

Myorefleksterapi er en reguleringsteknik, som bygger på helhedsanskuelse: Kroppen husker alt. Når vi oplever traumer, chok, skader via sport osv., vil vores krop altid prøve at beskytte os. Det gør den bl. a. ved at lave muskelsammentrækninger. Disse sammentrækninger kan føre til dybe, massive spændinger, som forhindrer væv i og omkring muskler i at fungere optimalt. Der kommer ganske enkelt ikke nok ilt til området. Derfor er det vigtigt at løsne disse spændinger, så der igen kan komme energi til området og vævet kan fungere optimalt.

 

Myorefleksterapien og den traditionelle kinesiske akupunktur går hånd i hånd og supplerer hinanden eminent. Myoreflexterapien tager bl.a. udgangspunkt i meridian systemet som vi kender fra den traditionelle kinesiske akupunktur.

 

Du vil allerede efter første behandling opleve en forløsning og afspænding på flere planer, både fysisk og psykisk.

 

 

Myorefleksterapien samler mange forskellige discipliner i et enkelt punkt. Velkendte akupunkturpunkter viser sig at være analoge med osteopatiens triggerpunkter, neurale terapeutiske infiltrationspunkter, anatomiske muskeltilhæftninger og neurofysiologiske muskel- og senereceptorer.

Myorefleksterapien behandler primært muskeltilhæftninger i de sammenhænge og kæder de fungerer i. Trykstimulation på disse "områder" opleves mere intenst, og selv en svagt forøget stimulation kan opleves udstrålende til fjernereliggende områder med en tilsvarende smertefornemmelse. Ved at trykke på disse områder kan der ofte opleves smertefulde hårdheder eller ligefrem hævelser i det berørte muskelvæv.

 

Efter en præcis behandling (palpation) og et målrettet tryk på vævet i det berørte område forsvinder de abnorme tilstande i vævet hurtigt (fra få sekunder til nogle få minutter). Et gradvist forøget manuelt pres i muskel-sene-knogleforbindelsen igangsætter neuromuskulære reaktioner og reaktioner i vævsforbindelser.

Myorefleksterapien medfører øjeblikkeligt en opløsning af overspændtheden i musklen eller muskelsystemet og dermed en aflastning af leddene og de bløde vævsstrukturer. Stimuleringerne fører til at kroppen kan begynde at arbejde hen imod at genetablere et smertefrit og velfungerende bevægeapparat.

 

Dette opleves som en lindring i de mangeartede symptomer, som kan have rødder i symmetriforstyrrelser eller kroniske uhensigtsmæssige belastninger i det muskulære system.

I tillæg til dette kan disse symptomer også indbefatte forskellige påvirkninger af det autonome nervesystem, såsom søvnforstyrrelser og generaliseret angst.